Velkommen til ø-haven.dk.

Ø-Haven er taget ned og vil ikke længere være mulig at være en del af eller besøge. Vi takker alle for deres deltagelse og interesse i projektet. Projektet voksede større end alt vi turde håbe eller drømme om – tak til jer der har støtte os og en særlig tak til alle der, er passede og plejede jeres lille øhave og var med til at udvikle haven. Uden jer ville det aldrig kunne lade sig gøre. Tak

Hjemmesiden er bevaret til generel information og formidling om projektet. Se også vores sider på Facebook og Instagram.