Ø-Haven blev etableret i maj 2014 på initiativ af områdets bygherre, der med fire års erfaring med Strandbaren gerne ville udvide de midlertige tilbud på Aarhus Ø.

Haven blev annonceret 13. Maj 2014 og på første dag skrev 90 personer sig på ventelisten uden at vide hvad det omfattede. 29. maj var der kickoff og de første 40 haver blev lavet.

I december 2015 flyttede Ø-Haven til en større grund på spidsen af Aarhus Ø, hvor vi med økonomisk støtte fra Smag på Aarhus udvidede til 300 haver samt flere og bedre fællesfaciliteter.

Ø-Haven favner i dag en lang række aktiviteter og tiltag. Ud over de 300 haver, så benyttes den meget til ophold og besøgende går på opdagelse i haven. Der er siden sommeren 2015 startet en del småprojekter op i haven, hvor vi blandt andet har to bistader fra BISTAD stående, 20 høns og vi håndterer vores egen kompost samt kører et pilotprojekt, hvor vi også omdanner nogle af områdets beboers komposterbare køkkenaffald.

Grunden er solgt til Lighthouse United, der skal færdigbygge Lighthouse-projektet. I den forbindelse vil Ø-Haven flytte og blive en del af et nyt projekt på Aarhus Ø under navnet Ø-Linjen. Se mere på www.ø-linjen.dk

Fakta:
Antal haver: 289 (juni. 2017)
Størrelse pr have: 4 m2
Ø-Havens areal: ca. 6.000 m2
Start: maj 2014
Ide og drift: Foreningen Pier 4 (en sammeslutning af Aarhus Ø’s mange lodsejere)
Økonomi: Haven blev i 2015 støttet økonomisk af Smag på Aarhus, hvor vi udvide til at omfatte 300 haver.
Pris: 300,- kr pr have (4m2) pr. sæson
Aktiviteter ud over haver: udekøkken, bier, høns, kompost, drivhuse, grønne vægge, grønne tage, kontor-/møde-faciliteter, events (offentlige og for bybønderne) samt udsalgssted i samarbejde med erhvervsdrivende.

 

 

Ø-Haven was established in May 2014 on the initiative of the area’s builder, who with four years of experience with Strandbaren would like to extend the medium-term activities at Aarhus Ø.

The garden was announced May 13, 2014 and on the first day 90 people signed up without any further knowledge of the project. May 29 there was kickoff and the first 40 gardens were made. The garden grew to 150 small plots the first year.

In December 2015, Ø-Haven moved to a larger site at the tip of Aarhus Ø, where we expanded to 300 gardens with financial support from Smag på Aarhus and more and better common facilities.

Ø-Haven today embraces a wide range of activities and initiatives. In addition to the 300 gardens, it is widely used for visitors and people exploring the garden. Since the summer of 2015 a number of small projects have been launched in the garden, where we have, among other things, two beehives from BISTAD, 20 hens and we handle our own compost and run a pilot project where we also convert some of the area’s residents’ compostable kitchen waste.

The plot we are located at has been sold to a developer, who will finish the Lighthouse-project within the following years. Ø-Haven will relocate and be part of Ø-Linjen.

Facts:
Number of gardens: 289 (June 2017)
Size per garden: 4 m2
Gross area: approx. 6,000 m2
Start: May 2014
Idea and operation: The Pier 4 Association (Danish: Foreningen Pier 4) an association of Aarhus Ø’s many landowners.
Economy: The garden was funded economically by Smag på Aarhus in 2015. Start-up costs The Pier 4 Association year 2014.
Price: 300, – kr per garden (4m2) per. season
Activities in addition to gardens: outdoor kitchens, bees, hens, compost, greenhouses, green walls, green roofs, office / meeting facilities, events (public and urban farmers) and sales outlets in cooperation with  local traders.